Điện thoại: 0977170452 - 0789 706 683

Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

logo
banner-main-2-3

Câu hỏi trắc nghiệm cơ bản (25 06 2023)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

------------------------------

Câu 1: Web Server là gì?

 1. Máy chủ dùng để đặt các trang web trên Internet
 2. Một dịch vụ của Internet
 3. Máy tính đang được sử dụng để xem nội dung các trang web
 4. Chương trình để giải nén

Câu 2: Trong soạn thảo Word, để hiển thị thanh thước bạn thực hiện?

 1. View – Navigation Pane
 2. View – Ruler
 3. Insert – Ruler
 4. View – Gridlines

Câu 3: Trong bảng tính Excel, kết quả của công thức sau: = INT(-4.5) là…?

 1. -5
 2. -4
 3. 2
 4. Tất cả đều sai

Câu 4: Thiết bị nào sau đây thuộc bộ nhớ trong (intermal memory)?

 1. CDROM, USB
 2. HDD, CPU
 3. Keyboard, Monitor
 4. RAM, ROM

Câu 5: Trong soạn thảo Word, biểu tượng cau_5 (Decrease Indent) dùng đề …?

 1. Xóa các ký tự trong văn bản từ bên phải qua trái
 2. Giảm lề trái của văn bản
 3. Xóa các dòng trong văn bản từ bên phải qua trái
 4. Tăng lề trái của văn bản

Câu 6: Để chuyển văn bản như hình chụp trước vào Table như hình chụp sau như thế nào nhanh nhất?

Trước

Họ, tên, email, phone

Hồ anh, Dũng, dungho@gmail.com, 0903456789

Sau

Họ

tên

email

phone

Hồ anh

Dũng

dungho@gmail.com

0903456789

 1.  Tạo table – copy và paste vào bảng một lần
 2. Chọn nội dung – Table Design – Convert text to table
 3. Chọn nội dung – Insert - Table – Convert text to table
 4. Tạo table – copy và paste vào từng ô

Câu 7: Trong soạn thảo Word, loại font chữ nào có thể dùng với bảng mã VNI Windows?

 1. VNI-times, VNI-avo
 2. VNI Times, Arial, vn Courier
 3. .VN Times, Times new roman
 4. Không có câu nào đúng

Câu 8: Một đối tượng trong Powerpoint có thể có bao nhiêu hiệu ứng

 1. Chỉ có 1 hiệu ứng
 2. Không có hiệu ứng nào cả
 3. Tối đa là 3 hiệu ứng
 4. Rất nhiều hiệu ứng tùy người dùng chọn

Câu 9: Trong Powerpoint in ấn ta dùng chức năng

 1. Design – Print
 2. File – Print
 3. Insert – Print
 4. Home – Print

Câu 10: Cho biết cách sử dụng bàn phím ảo trong hệ điều hành windows?

 1. Vào Start – Run – gõ lệnh OSK
 2. Vào Computer - Ổ đĩa C – Program Files – Unikey – Unikey.exe
 3. Vào Computer - Ổ đĩa C – Program Files – Microsoft OfficeOffice14 – Winword.exe
 4. Vào Start – Run – gõ lệnh OKN

Câu 11: Một gigabyte bằng bao nhiêu byte?

 1. Xấp xỉ một triệu byte
 2. Xấp xỉ một trăm byte
 3. Xấp xỉ một tỷ byte
 4. Xấp xỉ một ngàn byte

Câu 12: Trong Windows để đóng cửa sổ đang hoạt động?

 1. Ctrl + P
 2. Ctrl + O
 3. Alt + F4
 4. Alt + Tab

Câu 13: Dòng thông tin “Fwd: Re: Metting” sẽ xuất hiện ở trường nào trong email?

 1. To
 2. Subject
 3. Reply
 4. Forward

Câu 14: Trong Powerpoint đề chèn âm thanh hoặc phim trong máy tính?

 1. Insert – Media
 2. Amimation – Media
 3. Design – Media
 4. Home – Media

Câu 15: Trong soạn thảo word, để tạo mới một văn bản ta dùng lệnh?

 1. File – Info
 2. Ctrl + M
 3. File – Open
 4. Bấm vào biểu tượng  trên Quick Access Toolbar

Câu 16: Cho biết lệnh Home – Layout có ý nghĩa gì?

 1. Thay đổi màu nền cho slide
 2. Định nghĩa một slide mẫu
 3. Thay đổi cách bố cục slide
 4. Chèn một hộp văn bản mới vào slide

Câu 17: Trong soạn thảo Word, để tạo chỉ số dưới như ví dụ H2O ta bấm tổ hợp phím?

 1. Bấm Ctrl + Alt + =
 2. Bấm Ctrl + =
 3. Bấm Ctrl + Shift + =
 4. Bấm Alt + Shift + =

Câu 18: Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide, bạn sử dụng lựa chọn nào?

 1. Insert – table – Table insert
 2. Insert – table – table – Insert table
 3. Insert – table – insert table
 4. Insert – table – table – table

Câu 19: Chương trình nào dưới đây dùng để soạn thảo văn bản?

A) Microsoft Word

B) Microsoft Powerpoint

C) Microsoft Excel

D) Microsoft Publisher

Câu 20: Đơn vị đo tốc độ xử lý CPU là…?

A) Mb (me-ga-bit)

B) Kbps (ki-lo-bit-per-second)

C) GHz (Gigahertz)

D) KBps (ki-lo-bai per second)

Câu 21: Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa nội dung “TTTH ĐHKHTN”. Khi thực hiện công thức = LEN(A1) thì giá trị trả về kết quả:

A) 0

B) 6

C) 5

D) 11

Câu 22: Trong soạn thảo Word, nội dung của vùng Header sẽ hiển thị ở đâu?

A) Được in ở bên trái của mỗi trang

B) Được in ở cuối của mỗi trang

C) Được in ở đầu mỗi trang

D) Được in ở bên phải của mỗi trang

Câu 23: Đang trình chiếu một Slide, muốn dừng trình diễn, bạn sử dụng lựa chọn nào?

A) Phím Esc

B) Enter

C) Phím Ctrl+Esc

D) Phím End

Câu 24: FireFox là gì?

A) Bộ giao thức

B) Thiết bị kết nối các mạng

C) chuẩn mạng cục bộ

D) Trình duyệt web dùng để hiển thị các trang web trên Internet

Câu 25: Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là …?

A) Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng

B) Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu ngày tháng, kiểu công thức

C) Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng

D) Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng

 Câu 26: Những gì có thể xuất hiện trong trang tìm kiếm thông tin trên internet?

A) Danh sách các trang web liên kết với trang web này

B) Công cụ tìm kiếm cho phép tìm kiếm trang web

C) Danh sách liên kết của tất cả các trang web có liên quan đến nội dung cần tìm

D) Danh sách các liên kết với những thông tin liên quan tới trang web này

Câu 27: Trong Powerpoint, tổ hợp phím Shift+F5 dùng để làm gì?

A) Trình chiếu trang đầu tiên

B) Trình chiếu slide hiện hành

C) Trình chiếu trang cuối cùng

D) Tất cả các phương án trên đều sai

 Câu 28: Trong bảng tính Excel, một tập tin được lưu lên đĩa cứng với kiểu .xlsx thì gọi là…?

A) worksheet

B) workbook

C) Sheet

D) Văn bản

 Câu 29: Để mở cửa sổ như hình chụp, thao tác thế nào?

A) Programsà Task Manager

B) Run à Task Manager

C) Click chuột phải lên Task bar à Start Task Manager

D) Ctrl-alt-Delete

 Câu 30: Cho biết cách sắp xếp tập tin theo tên trong ổ đĩa D?

A) ô đĩa D à Sort by à Name

B) ô đĩa D à Sort by à Size

C) ô đĩa D à View à List 

D) ô đĩa D à View àDetails

Câu 31: Trong bảng tính Excel, kết quả trả về của công thức =OR(2>3,4<1) sẽ là…?

A) True

B) False

C) Đúng

D) Sai

 Câu 32: Mainboard là …?

A) Bộ xử lý trung tâm

B) Bộ nhớ phụ

C) Bộ nhớ chính của máy tính

D) Bảng mạch chính

 Câu 33: Phần mềm nào có thể soạn thảo văn bản với nội dung và định dạng như sau:

A) WordPad

B) Notepad

C) Microsoft Word

D) Microsoft Excel

 Câu 34: Trong bảng tính Excel, hàm AND có tối thiểu bao nhiêu tham số?

A) 3 tham số

B) Không có tham số

C) 1 tham số

D) 2 tham số

 Câu 35: Muốn dùng một hình ảnh làm nền cho các Slide trong giáo án điện tử, sau khi chọn Design Background Style Format Background Fill ta chọn?

A) Solid fill

B) Pattern fill

C) Picture or texture fill

D) Gradient fill

 Câu 36: Trong Powerpoint, cho biết phím tắt để chạy phiên trình chiếu?

A) F5

B) F9

C) F7

D) F3

 Câu 37: Thư điện tử là …?

A) Thư từ được vận chuyển qua đường hàng không

B) Thư từ đã được mã hóa và chuyển đến tay người nhận

C) Thư từ được chuyển phát nhanh trong nội bộ của cơ quan 

D) Thư từ đã được mã hóa và chuyển qua mạng máy tính, internet và cùng lúc có thể có một hoặc nhiều máy nhận

 Câu 38: Trong soạn thảo Word, để sử dụng tab trong Table ta sử dụng?

A) Alt + Tab

B) Tab 

C) Ctrl + Tab

D) Shift + Tab

 Câu 39: Binary là hệ đếm gì?

A) Thập lục phân

B) Nhị phân

C) Hệ thập phân

D) Hệ bát phân

 Câu 40: Trong soạn thảo Word, để hiển thị thanh thước bạn thực hiện?

A) Insert Ruler

B) Ctrl-p

C) View Ruler

D) Design Ruler

 Câu 41: Để gửi đính kèm tập tin với email, click lệnh nào?

A) File/Save

B) Attach files

C) Copy

D) Send

 Câu 42: Để định vị trí Taskbar bên phải màn hình trong Windows?

A) Nhấn phải chuột vào Taskbar chọn Properties àtại dòng Taskbar Buttons àchọn Right

B) Dùng Chuột kéo thả Taskbar tùy ý trên 4 cạnh màn hình .

C) Nhấn phải chuột vào Taskbar chọn Properties àtại dòng Taskbar location on Screen àchọn Right

D) Nhấn phải chuột vào Taskbar chọn Show Desktop.

 Câu 43: Trong Powerpoint, để tạo tiêu đề đầu trang và chân trang ta thực hiện lệnh nào sau đây?

A) Design Text Header & Footer

B) Insert Text Header & Footer

C) View Header & Footer

D) View Note Page

 Câu 44: Biểu tượng ScreenShot trong word 2010 dùng làm gì?

A) chụp ảnh màn hình và dán chúng trực tiếp vào tài liệu của bạn

B) chụp ảnh màn hình và gửi trực tiếp tới người nhận

C) chụp ảnh màn hình và lưu thành tập tin hình ảnh

D) không có biểu tượng này trong word

 Câu 45: Giáo dục và Đào tạo qua Internet thường được gọi là gì?

A) Học trực tuyến (e-learning)

B) kết nối mạng xã hội

C) Phát thanh qua web (broadcasting)

D) Giáo dục tại gia đình

 Câu 46: Để phóng to cửa sổ Windows hết màn hình?

A) Click vào biểu tượng Minimize.

B) Double click vào thanh tiêu đề của cửa sổ

C) Click vào biểu tượng Restore Down

D) ALT-F5

 Câu 47: Muốn di chuyển một tập tin trong Window Explorer ta dùng phím tắt, bạn sử dụng lựa chọn nào?

A) Chọn tập tin muốn di chuyển à nhấn Ctrl + X à Chọn nơi di chuyển đến à nhấn Ctrl +V

B) Chọn tập tin muốn di chuyển à nhấn Ctrl + C à Chọn nơi di chuyển đến à nhấn Ctrl +V

C) Chọn tập tin muốn di chuyển ànhấn Ctrl + Z à Chọn nơi di chuyển đến à nhấn Ctrl +V

D) Chọn tập tin muốn di chuyển à nhấn Ctrl + I à Chọn nơi di chuyển đến à nhấn Ctrl +V

 Câu 48: Trang Web Youtube là gì?

A) Mạng xã hội

B) Đọc tin tức

C) Thư điện tử

D) Trang Web chia sẻ video trực tuyến


Câu 49: Folder/file sau khi được xóa bằng tổ hợp phím Shift + Delete có phục hồi được không?

A) Có thể phục hồi khi mở My Computer.

B) Có thể phục hồi khi mở Recyle Bin.

C) Có thể phục hồi khi mở My Document.

D) Không thể phục hồi được nữa.

Câu 50: Để khởi động Powerpoint, ta thực hiện lệnh nào sau đây?

A) Start →Run → gõ Powerpnt.exe → nhấn Enter

B) Start → All programs → Photoshop → Microsoft Powerpoint

C) Start → Run → gõ Powerpoint.exe

D) Start →Run → gõ Powerpoint.pptx → nhấn Enter

Câu 51: Cho biết kiểu gõ tiếng Việt phổ biến hiện nay?

A) 2 kiểu Vni-Windows và Telex

B) 3 kiểu Vni-Windows, Telex và VIQR

C) 2 kiểu Tahoma và Vni-times

D) 1 kiểu Vni-Windows

Câu 52: Trong bảng tính Excel, kết quả của phép tính Mod(10,3) là…?

A) 1

B) 333

C) 3333

D) 3

Câu 53: Trong soạn thảo Word, khi di chuyển con trỏ trong bảng Table, người sử dụng nhấn tổ hợp phím Shift + Tab dùng để?

A) Di chuyển con trỏ đến hàng trên

B) Thêm một tab vào ô

C) Không có phím nóng như vậy

D) Di chuyển con trỏ đến ô liền trước

Câu 54: Thiết bị lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình làm việc là……?

A) CDROM

B) ROM

C) RAM

D) HDD

Câu 55: Dòng nào dưới đây liệt kê đúng nhất thành phần của bộ máy tính trong hình minh hoạ

A) Bàn phím, chuột, màn hình CPU và webcam

B) Bàn phím, chuột, màn hình, CPU

C) Bàn phím, chuột, màn hình, CPU và đôi loa

D) Bàn phím, chuột, màn hình, thùng máy và đôi loa

Câu 56: Trong bảng tính Excel, kí tự nào sau đây không thuộc nhóm các kí tự kiểu số trong MS Excel

A) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B) $ ( )

C) o

D) % E

Câu 57: Trong soạn thảo Word, để chèn một Textbox bạn thực hiện?

A) Home → Textbox

B) Insert  →Textbox

C) Design →Textbox

D) File → Textbox

Câu 58: Thiết bị xuất của máy tính gồm có?

A) Bàn phím, màn hình, loa

B) Bàn phím, màn hình, chuột

C) Chuột, màn hình, CPU

D) Màn hình, máy in.

Câu 59: Phương thức thông tin nào giúp một nhóm người có thể gặp mặt đồng thời trong thời gian làm việc?

A) Thư điện tử

B) Cung cấp thông tin trực tuyến

C) Viết blog

D) Đàm thoại truyền hình trực tuyến

Câu 60: Để thay đổi chủ đề (theme) cho 1 slide mà không làm ảnh hưởng đến các slide còn lại ta thực hiện thế nào?

A) Design - Themes - Click chuột phải lên 1 mẫu theme - Apply to Selected Slides

B) Không thể thực hiện được 

C) Design - Themes - Click chuột phải lên 1 mẫu theme - Apply to All Slides

D) Design - Themes - Click chuột phải lên 1 mẫu theme - Apply to Matching Slides

Câu 61: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có giá trị số 25; Tại ô B2 gõ vào công thức =SSUM(A2) thì nhận được kết quả gì…?

A) #NAME!

B) 0

C) 5

D) #VALUE!

Câu 62: Trong soạn thảo Word, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, dùng công cụ nào?

A) Word Art

B) Microsoft Equation

C) Ogranization Chart

D) Ogranization Art

Câu 63: Trong bảng tính Excel, để tính tuổi của một người sinh ngày 24/11/1983 biết ngày sinh được nhập ở ô A2, ta sẽ chọn công thức sau đây?

A) = YEAR(TODAY()) - YEAR(A2)

B) = YEAR(TODAY()) - A2

C) = YEAR(TIMEVALUE(A2))

D) = YEAR(DAY()) - YEAR(A2) 

Câu 64: Để phóng lớn cửa sổ Windows hết màn hình?

A) Nhắp vào biểu tượng  trên thành Title bar

B) Alt-F4

C) Nhắp vào biểu tượng  trên thành Title bar

D) Nhắp đúp vào thanh tiêu đề (Title Bar)

Câu 65: Trong soạn thảo Word, chế độ xem nào sau đây cho phép bạn xem văn bản theo dạng bản in?

A) Print Layout View

B) Nomal View

C) Web Layout View

D) Outline View

Câu 66: Thao tác xem kích thước của một tập tin, bạn sử dụng lựa chọn nào?

A) Chọn tập tin  chuột phải chọn properties  Type of file

B) Chọn tập tin  chuột phải chọn properties  Size

C) Chọn tập tin  chuột phải chọn properties  Size on disk

D) Chọn tập tin  chuột phải chọn properties  Location

Câu 67: Trong Powerpoint, có thể ẩn đi 1 slide trong khi trình chiếu không?

A) Được, bằng cách chọn lệnh Hide Slide trong thẻ Design

B) Không thể ẩn đi slide đã tạo ra

C) Được, bằng cách delete slide đó đi

D) Được, bằng cách chọn lệnh Hide Slide trong thẻ Slide show

Câu 68: Thiết bị thường dùng để kết nối mạng internet

A) Router

B) CDRom

C) CPU

D) USB

Câu 69: Trong soạn thảo Word, để sử dụng tab trong Table ta sử dụng?

A) Shift + Tab

B) Ctrl + Tab

C) Tab 

D) Alt + Tab

Câu 70: Để tăng tốc độ vi xử lý trung tâm thì người ta nâng cấp bộ phận nào sau đây: ?

A) VGA (Card đồ họa)

B) RAM

C) HDD (Đĩa cứng)

D) CPU

Câu 71: Để chọn nhanh dữ liệu trong một bảng tính như hình chụp khi ô chọn đang ở A1, dùng tổ hợp phím nào?

A) Ctrl-shift-mũi tên Right, Down

B) Ctrl-A

C) Chỉ một cách duy nhất dùng chuột chọn

D) Ctrl-all

Câu 72: Khi thiết kế các Slide, sử dụng Home → Slides → New Slide có ý nghĩa gì ?

A) Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide cuối cùng

B) Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide hiện hành

C) Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide hiện hành

D) Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide đầu tiên

Câu 73: Các mục đã xóa bằng phím Shift + Delete thì các mục này có nghĩa gì?

A) Có thể phục hồi khi mở Recyle Bin

B) Có thể phục hồi khi mở My Computer

C) Có thể phục hồi khi mở My Document

D) Không thể phục hồi trong Recycle Bin

 Câu 74: www.Tdt.edu.vn <http://www.Tdt.edu.vn> trang web thuộc lĩnh vực gì?

A) Tỏ chức phí lợi nhuận

B) Thông tin 

C) Giáo dục

D) Thông tin và truyền thông

Câu 75: Trong Windows, để thiết lập cách nhập và hiển thị ngày theo định dạng Việt Nam, ta chọn mục nào sau đây?

A) Control Panel Region and Language Formats

B) Control Panel Formats

C) Control Panel Formats

D) Control Desktop Fomats Date and Time

Câu 76: Chế độ View nào tốt nhất trong việc thiết kế từng slide?

A) Slide Sorter

B) Reading View

C) Normal

D) Notes Pages

Câu 77: Email là viết tắt của cụm từ

A) Election mail

B) Electric mail

C) Electron mail

D) Electronic mail

Câu 78: Để xóa lịch sử truy cập website trong trình duyệt Google chrome như thế nào?

A) Ctrl-A  delete

B) Chọn địa chỉ website và Delete

C) Ctrl-A  Backspace

D) Lịch sử  xóa dữ liệu duyệt web

  

Đánh giá

VI TÍNH HUỲNH LONG

Dịch vụ soạn thảo văn bản, đánh máy vi tính.

Hướng dẫn thực hành Tin học, luyện thi chứng chỉ CNTT

Cài đặt, sửa chữa máy tính

Cập nhật, chia sẽ kiến thức công nghệ, đánh giá sản phẩm

Hướng dẫn khảo sát Online, kiếm tiền, thẻ cào điện thoại

***************************************************************

Điện thoại: 0977 170452 - 0789 706 683

Zalo: 0845 190 476

Email: pclongcom@gmail.com

Địa chỉ: Thạnh Đức - Gò Dầu - Tây Ninh

Điền Email để nhận tin mới nhất
BẢN ĐỒ CHỈ ĐƯỜNG